บทความ

อัพเดตข่าวสารใหม่ๆ จากเราได้ที่นี่เลย

เช็คสาเหตุที่ทำให้เกิด “สต๊อกดิฟ” (Stock diff) : แก้ได้ด้วย JESS ระบบจัดการคลังสินค้า

ปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง (สต๊อก) เป็นปัญหาระดับต้นๆที่ไม่ว่าจะไปบริษัทไหน โรงงานไหน ล้วนแล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องนี้ทั้งสิ้น หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องสินค้าคงคลังไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเรียกสั้นๆว่า “สต๊อกดิฟ” (Stock diff)

 

สินค้าคงคลังไม่ตรงกัน (สต๊อกดิฟ) คืออะไร?

การที่สินค้าคงคลังจริง (Physical inventory) กับสินค้าคงคลังที่บันทึกในระบบมีจำนวนชิ้นไม่ตรงกัน การที่มีสินค้าคงคลังมากกว่าหรือน้อยกว่าที่บันทึกในระบบนั้นไม่ดีทั้งคู่ เพราะนั่นหมายความว่าระบบการจัดเก็บและควบคุมสต๊อกสินค้าคุณไม่มีคุณภาพแล้ว วันนี้ JESS ขอรวบรวมสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสต๊อกดิฟมาอธิบายให้ทุกคนฟังกัน

สาเหตุที่ทำให้สินค้าคงคลังไม่ตรงกัน (สต๊อกดิฟ)

  1. ไม่มีกระบวนการ (Procedure) ที่ชัดเจน:

การที่ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนนั้นก็เหมือนการไม่มีหางเสือ เรือก็จะลอยไปซ้ายที ขวาที พนักงานเกิดความไม่ชัดเจนแต่ก็ต้องปฏิบัติงานไปก่อน จึงทำให้ต่างคนต่างทำ ไม่มีวิธีการปฏิบัติเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสต๊อกดิฟ หาของไม่เจอ เก็บไม่เป็นที่เป็นทาง

 

  1. การปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงาน:

พนักงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บสต๊อกจะเป็นฟันเฟืองหลักในการจัดการสต๊อกให้ดีและมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้ความใจในเนื้องานของพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อพนักงานจะได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 

  1. พื้นที่และแผนผังในคลังสินค้าไม่เอื้ออำนวยกับการทำงาน:

การสถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสมกับจำนวนสต๊อกที่จะต้องเก็บ จึงไม่สามารถระบุที่เก็บที่แบบ fixed location ได้ว่าสินค้าชิ้นไหน ควรจัดเก็บที่ไหน การไม่มี fixed location ทำให้การเก็บสต๊อกไม่เป็นระเบียบ จึงส่งผลให้สต๊อกดิฟ และปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้พนักงานหน้างานจะต้องหาที่จัดเก็บเอง วางไม่อยู่ในที่ๆควรอยู่ ส่วนในระบบก็จะไม่มี location สินค้านั้นๆระบุด้วยจึงส่งผลให้สต๊อกดิฟนั่นเอง

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าของคุณ และป้องกันไม่ให้เกิดสต๊อกดิฟด้วย JESS ระบบบริหารสินค้าคงคลัง Inventory management system (IMS) ระบบที่ช่วยบริหารสินค้าคงคลังและระบบจัดการหลังบ้านที่ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ให้คุณสามารถความควบคุมและปรับปรุงคลังสินค้าได้อย่างมืออาชีพ ลงทะเบียนเพื่อปรึกษากับเราได้เลยที่ https://jibjess.com/