ราคา

JESS O2O Commerce solution ให้บริการโดย บริษัท JIBSOFT Co.,Ltd

Basic

For New Ecommerce

990 บาท/เดือน

1 user

Professional

For Growing Businesses

1,590 บาท/เดือน

3 users

Advance

For Your Business

3,590 บาท/เดือน

5 users

VIP

For VIP Businesses

7,990 บาท/เดือน

10 users