ร่วมงานกับเรา

บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด หรือ JIBSoft เป็นบริษัทในเครือ เจไอบี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป

Position : วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Benefits :

 • เวลาทำงาน Flexible Working Hour
 • เงินโบนัสประจำปีอย่างน้อย 1 เดือน
 • Provident fund by UOB
 • Flexi Benefit 8,000 บาทต่อปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันลาพักร้อน 15 วันต่อปี (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) ทั้งนี้ หากทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาทำงานจริง
 • ลาวันเกิด 1 วัน
 • ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัทโดยคำนวณตามระเบียบของบริษัท
 • Company Trip
 • ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด
 • มีปาร์ตี้แทบจะทุกอาทิตย์มีเบียร์, ไวน์, เหล้าอร่อยๆให้ดื่มเรื่อยๆ

Responsibilities :

 • Software Engineer / Software Developer is responsible for developing the software that addresses customers requirements and provides business value.
 • To accomplish this, the Software Engineer will work closely with the customer and internal team to plan, design and develop the software with agile methodology.
 • Understand customer goals and challenges and establish the company’s solution as the best solution available.
 • Define technical solutions and develop the solution based on business requirements.
 • Self-manage your own timeline and deliveries.
 • Lead and manage implementation phases, collaborate with customers and team in order to accomplish project goals and timeline.
 • Help and support on technical issues which are caused by the implementation.

Required Skills :

 • Welcome Fresh graduates.
 • B.S. Computer Science, Software Engineering, MIS, MBA, or equivalent work experience.
 • 2+ years of relevant experience in Software development or System implementation.
 • Experience in Front-end, Back-end or Full Stack would be great.
 • Experienced in Salesforce systems and/or other CRM systems is a plus.
 • Knowledge in Java platform and Web development components (HTML/Javascript).
 • Good knowledge in Vue.js, Node.js, React, Next.js, Angular, XML, JSON and API.
 • Demonstrate initiative and self motivation, to deliver high quality work
 • Solid verbal, presentation and interpersonal communication skills.